Undersök huset noga innan köpet

Det händer tyvärr ibland att man som köpare råkar ut för dolda fel och bostadsköpet förvandlas till en mardröm. Men vilka skyldigheter och rättigheter har man egentligen som köpare?

Det är inte alla fel som räknas som dolda och det är därför jätteviktigt att man noga undersöker fastigheten innan man slår till. Man har också som köpare undersökningsplikt enligt lagen. Synliga fuktskador och andra uppenbara problem och brister går inte att i efterhand reklamera och räknas inte som dolda fel. Inte heller fel som är uppenbara som exempelvis ett badrum i original från 50-talet med uttjänta fuktspärrar. Det är lätt att man förälskar sig i en fastighet och bortser från alla eventuella fel och brister som finns. Därför kan man vinna mycket på att anlita en oberoende besiktningsman och låta denna noga gå igenom huset innan köpet. Då har man rejält på fötterna om man senare skulle upptäcka dolda fel och det går lättare att få ersättning, skadestånd eller kanske häva köpet.

Dolda fel

Upptäcker man fel i huset kan det vara bra att ta hjälp av en advokat specialiserad på just dolda fel. Advokatbyråns besiktningspersonal går då igenom och utreder de fel som upptäcks så att man sedan kan komma med rättsliga krav. En säljare är ansvarig för dolda fel i upp till tio år efter försäljningen, men man har bara rätt att häva köpet under det första året. Typiska dolda fel är annars konstruktionsfel, fuktskador i badrum och våtutrymmen, men även mindre trevliga saker som ohyra.