Officepaket – så hittar du rätt

Dags att köpa ett nytt officepaket? Som med allt annat så förändras dels våra behov och dels så sker uppdateringar som gör vårt användande enklare och mer effektivt. De gamla officepaketen fungerar fortfarande – men det finns moderna paket som, helt enkelt, är bättre och mer rustade för att möta de krav man som användare ställer idag.

Svårigheten ligger i att hitta officepaketet som passar den egna användningen. Vad använder du din dator till och hur ska du kunna hitta ett officepaket som möter dina behov och personliga preferenser – samt ligger inom den budget du satt upp? Det är långt ifrån enkelt att hitta rätt i detta, men det kan vara en fördel i att fråga de som verkligen kan. Konkret så kan du rådfråga i butiken du köper ditt officepaket – eller starta en chatt och rådfråga i samband med ditt onlineköp.

Det senare är också något som rekommenderas. Dels så sparar du tid genom att använda en chatt snarare än att gå ner på stan och besöka en fysisk butik, dels så sparar du också pengar då priserna är betydligt lägre online. Numera så finns servicen alltid tillgänglig även på nätet och det är något som du bör vara medveten om och använda dig av i samband med att du ska välja – och köpa – ett nytt officepaket.

Säkra och flexibla lösningar

Om man ser rent allmänt på hur våra behov kommit att förändras så är flexibilitet ett nyckelord. Vi använder oss av datorer i våra jobb – och vi ställer numera krav på att det finns sömlösa övergångar mellan olika enheter: den fasta kontorsplatsen är på väg att försvinna. Både företag och anställda har insett värdet i mer flexibla lösningar. Det spelar ingen roll varifrån man jobbar – så länge man får jobbet gjort.

Ett modernt officepaket är utvecklat för detta: man kan redigera, interagera, kommunicera och samarbeta med kollegor oavsett var man arbetar – och man kan göra det på ett tryggt och säkert sätt.

Just säkerheten är ytterligare ett starkt argument till varför man bör uppgradera och byta till ett mer modernt officepaket. Nyare paket har bättre skydd inbyggda och där du inte riskerar att utsättas för exempelvis virus- eller cyberattacker – eller att känslig information och arbete hamnar i fel händer.

Entresol – en investering som lönar sig i längden

Hur skulle det smaka med ett extra våningsplan till er verksamhet? Många företag som håller med eget lager stöter på problem i samband med att man växer. Plötsligt så har man för litet utrymme och i och med detta så skapas också flaskhalsar som gör att logistiken inte alls fungerar som det rinnande vatten man eftersträvar. Dessutom finns det ofta i och med detta också frågetecken kring arbetsmiljön.

Bygga ut eller flytta till nya lokaler? Två gångbara alternativ, givetvis. Men även två alternativ som innebär risker och som kostar mycket pengar. Vi skulle därför istället peka på ett tredje alternativ i form av entresol. Genom entresol kan man bygga en extra våning och därigenom också maximera det givna utrymmet i den befintliga lokalen. Man får dubbelt – om man vill – så mycket golvyta att arbeta med.

Entresol är en prisvärd investering för växande företag – en investering i att både öka lagerutrymmet, skapa ett bättre flöde och i att erbjuda de anställda en bättre arbetsmiljö.

Hitta entresol för era behov

Alla företag har olika behov och där de egna lokalerna också erbjuder unika förutsättningar. Detta gör att man också måste hitta en leverantör av entresol som äger en förmåga att sätta sig in i den egna verksamheten och skräddarsy en lösning för just denna.

Var ska man placera exempelvis stolpar? Hur pass mycket tyngd ska entresol klara? Hur stort entresol behövs? Finns behov av exempelvis hiss eller någon typ av lyftanordning? Var ska trappan placeras och vilken typ av trappa är bäst lämpad?

Det handlar om att skapa en helhet där alla dessa frågor måste besvaras. Det är därför också viktigt att man som företag tar sig tid att träffa olika leverantörer och skapa sig en bild av hur de arbetar samt vilka lösningar som finns tillgängliga. Med rätt entresol kan ni ta er verksamhet – bokstavligt och bildligt – till nya höjder.