Entresol – en investering som lönar sig i längden

Hur skulle det smaka med ett extra våningsplan till er verksamhet? Många företag som håller med eget lager stöter på problem i samband med att man växer. Plötsligt så har man för litet utrymme och i och med detta så skapas också flaskhalsar som gör att logistiken inte alls fungerar som det rinnande vatten man eftersträvar. Dessutom finns det ofta i och med detta också frågetecken kring arbetsmiljön.

Bygga ut eller flytta till nya lokaler? Två gångbara alternativ, givetvis. Men även två alternativ som innebär risker och som kostar mycket pengar. Vi skulle därför istället peka på ett tredje alternativ i form av entresol. Genom entresol kan man bygga en extra våning och därigenom också maximera det givna utrymmet i den befintliga lokalen. Man får dubbelt – om man vill – så mycket golvyta att arbeta med.

Entresol är en prisvärd investering för växande företag – en investering i att både öka lagerutrymmet, skapa ett bättre flöde och i att erbjuda de anställda en bättre arbetsmiljö.

Hitta entresol för era behov

Alla företag har olika behov och där de egna lokalerna också erbjuder unika förutsättningar. Detta gör att man också måste hitta en leverantör av entresol som äger en förmåga att sätta sig in i den egna verksamheten och skräddarsy en lösning för just denna.

Var ska man placera exempelvis stolpar? Hur pass mycket tyngd ska entresol klara? Hur stort entresol behövs? Finns behov av exempelvis hiss eller någon typ av lyftanordning? Var ska trappan placeras och vilken typ av trappa är bäst lämpad?

Det handlar om att skapa en helhet där alla dessa frågor måste besvaras. Det är därför också viktigt att man som företag tar sig tid att träffa olika leverantörer och skapa sig en bild av hur de arbetar samt vilka lösningar som finns tillgängliga. Med rätt entresol kan ni ta er verksamhet – bokstavligt och bildligt – till nya höjder.