Mer om SEO – interna länkar

Här berättar vi med jämna mellanrum mer om sökmotoroptimering. I dagens artikel berättar vi mer om hur man bör tänka när det handlar om interna länkar.
Interna länkar är väldigt viktigt av flera anledningar – dels för sökmotoroptimeringen med också för att förbättra den generella användarupplevelsen. Lyckas man bra med den interna länkningen så ger du värde till användarna samtidigt som du hjälper sökmotorerna att hitta rätt och prioritera på hemsidan.

Två typer av länkar

En webbplats kan ha två typer av länkar. Typ ett är externa länkat som går till en annan webbsida.
Den andra länktypen är interna länkar som finns i två olika varianter. Dels länkar som leder till samma sida, exempelvis en sidom företagets medarbetare som ligger en bit ned på en startsida. Den andra varianten av internlänkar leder till en annan undersida under samma domän.

Interna länkar kan användas till flera olika syften:

  • Det ska vara enklare att hitta på en webbplats.
  • Sidor på samma webbplats kan kopplas samman.
  • Att fördela en sidas sidranking (så kallas länkjuice) på hela webbsidan.
  • Att ge Google och andra sökmotorer att lättare lokalisera de viktigaste sidorna på webbplatsen.

Bra intern länkning kan man säga fungerar som ett litet internet. Länkarna visar vägen till de viktiga sidorna på hemsidan som i sin tur länkar vidare till andra sidor. Detta är mycket funktionellt eftersom sökmotorerna söker igenom och indexerar en sida genom att följa de eventuella länkar som finns för att upptäcka och indexera andra undersidor på samma hemsida. De interna länkarna underlättar alltså indexeringen genom att peka ut för sökmotorerna vad som är viktigt på hemsidan.

Dålig länkning skrämmer bort

En dålig intern länkning å andra sidan leder till att sökmotorerna lämnar sidan efter att ha varit inne på startsidan. Inom SEO är det därför viktigt att skapa en struktur som är smidig att använda och använda länkarna för att leda såväl användare som sökmotorer rätt.
Ett annat skäl till att det är viktigt med internlänkning är fördelning av sidrankning och länkjuice mellan olika sidor. Länkjuicen bör fördelas från startsidan till undersidor vilket leder till att rankingen förbättras och det blir lättare för sökmotorerna att hitta rätt.

Fyra viktiga punkter om internlänkning:

  • Alla interna länkar är inte lika viktiga. För att en internlänk ska göra nytta ska den finnas på sidans eller artikelns huvuddel. Länkar i sidokolumnen, sidfot eller utanför sidans huvuddel gör mycket liten nytta när det handlar om länkjuice, men de kan förstås göra sidan mer användarvänlig ändå.
  • Oftast internlänkar man från nya sidor till gamla, men det är viktigt att göra tvärtom ibland också.Det är bra att då och då titta över gamla sidor och lägga till länkar från gamla till mer nyligen publicerade sidor.
  • Interna länkar bör användas för att överföra de starkare sidornas ranking till andra sidor på hemsidan. Men länkarna måste självklart leda till relevanta sidor och infogas på ett naturligt sätt i innehållet. Lägg inte in länkar bara för sakens skull!
  • Använd sökord i ankartexter för de interna länkarna. Detta är ett vanligt sätt att arbeta som inte bryter mot några riktlinjer.