Så ofta måste man göra en OVK-besiktning i Göteborg

En OVK-besiktning i Göteborg måste man göra för att säkerställa att fastigheten har en fullgod ventilation. Men hur ofta måste man göra en besiktning?

Stora byggnader där det vistas många människor som flerfamiljshus, sjukhus, skolor, kontorsfastigheter och butikslokaler måste ha ett väl fungerande ventilationssystem. Detta för att säkerställa att inomhusluften är god. En dålig inomhusluft kan annars leda till att de som vistas i fastigheten mår dåligt. Särskilt om den drabbas av mögelangrepp på grund av dålig ventilation.

Därför finns det också en lag som säger att man regelbundet måste göra en OVK-besiktning för att kontrollera ventilationen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationen besiktigas. Hur ofta detta ska göras beror på vilken typ av byggnad det är. Är man osäker på när det är dags att kontrollera ventilationen kan man hitta detta i det senaste besiktningsprotokollet.

Skolor, sjukhus och flerbostadshus ska kontrolleras vart tredje år medan det räcker med var sjätte år för kontorsbyggnader och butikslokaler. Småhus, ekonomi- och industribyggnader är undantagna OVK-besiktning men installerar man ett nytt ventilationssystem måste detta besiktigas.

Vad händer om man struntar i att göra en OVK-besiktning?

Det är inte vem som helst som kan eller får göra en OVK-besiktning utan man måste anlita en certifierad besiktningsman. Ta gärna in offerter från några olika firmor eller ring runt och be om prisuppgifter. Vid besiktningen kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som tänkt. Man tittar även efter eventuella föroreningar i ventilationsrören eftersom dessa i så fall kan spridas vidare i fastigheten och orsaka problem.

En OVK-besiktning i Göteborg är en billig försäkring då en dålig ventilation kan leda till mögelskador och kostsamma renoveringar. Dessutom kontrolleras fastighetens energiklass och man brukar även få förslag på energibesparande åtgärder som inte påverkar ventilationssystemet och inomhusluften negativt.

Skulle man få en anmärkning efter en besiktning är det viktigt att man åtgärdar problemet så snabbt som möjligt, annars får man böter. Det samma gäller om man struntar i att göra en OVK-besiktning eller inte utför den inom utsatt tid. När byggnaden väl är godkänd får man ett bevis på att en OVK-besiktning utförts och där det också står vilken energiklass fastigheten har.